Teken de petitie tegen clustering! (gesloten)

Komend kalenderjaar wordt de bestuurlijke reorganisatie van de faculteit letteren van kracht. Deze clusteringsplannen omvatten dat verschillende opleidingen straks geen autonoom bestuur meer hebben, maar onderdeel uit zullen maken van een groter aantal studies. Enkele jaren geleden zagen we waar dit soort clustering toe kan leiden: het wegbezuinigen van studies en/of het onderbrengen van afzonderlijke studierichtingen in brede bachelors. Met de vorige bezuinigingsronde is al veel specialisme verloren gegaan. Lees hier het pamflet dat diende als motivatie voor de petitie.


Lees het pamflet (PDF)