Studenten organiseren zitprotest in bestuurskamer Faculteit der Letteren

Op 26 januari, 2018, heeft een groep Letteren-studenten een sit-in georganiseerd omwille van het voeren van een open en plenaire discussie over de problematiek op de faculteit der Letteren en op de Rijksuniversiteit Groningen in het algemeen. In het begin was het faculteitsbestuur hierbij aanwezig, maar zij verlieten spoedig de kamer om de aanwezige studenten, die overigens ook afkomstig waren van andere faculteiten, de ruimte te geven onderling hun mening te kunnen formuleren. Dit zijn de standpunten geformuleerd tijdens de sit-in het kantoor van het faculteitsbestuur der Letteren op 26 januari (2018): 


1.a Full transparency on the internal allocation system, meaning an explanation on all choices made.

1.b The board of the Faculty of Arts and the Board of the University should speak out openly against the current national allocation system.

1.c The Board of the University should provide an open discussion about the internal allocation system and the possible alternatives to it.

2. Communication systems and decision-making structures between the student, faculty and the board do not function well and should be revised through discussions, with an emphasis on the voice of students and staff.

3.a. The discussion planned between the Board of the Faculty of Arts and the history program should be held faculty-wide and between the faculty and all individual programs.

3.b. The board of the Faculty of Arts should urge the Board of the University to advise the other faculty boards to have these discussions on all other faculties as well.

4. The board of the Faculty of Arts should publicly respond to these points.