RUG ging de mist in met urenregistratie Yantai, rapport kan niet zonder consequenties blijven

Uit onderzoek van de commissie Klaassen blijkt dat de Rijksuniversiteit voor tonnen euro´s te weinig aan uren heeft geschreven voor de voorbereidingskosten van de branchcampus in Yantai. Daarmee wordt de bewering in de ´Yantai Papers´ onderschreven. Samen met de personeelsgeleding, Lijst Calimero en de One Man Gang vindt DAG dat dit niet zonder consequenties kan blijven.

Anderhalf jaar lang gaf de Universiteitsraad tegen de dovemansoren van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht aan dat er problemen waren met de urenregistratie. Toch beweerde de RUG steevast dat het volledig volgens de regels handelde. Pas na onze publicatie van eind augustus 2018 werd een onderzoek in gesteld naar de urenverantwoording.

Dit onderzoek werd geleid door de commissie Leendert Klaassen. Hij gaf onderzoeksbureau Ecorys de opdracht het onderzoek uit te voeren. Hoewel er flink wat haken en ogen zitten aan de berekeningsmethode van Ecorys, waaronder het doorzetten van een calculatie van 2017 over de jaren 2015 en 2016 (waarin significante verschillen zitten) en het weglaten van FEB in deze berekening, was de conclusie duidelijk: in 2017 zou het aantal uren dubbel zo hoog uitvallen dan wat geregistreerd is. 100 procent(!).

De heer Klaassen trekt echter geheel tegenovergestelde conclusies dan de Personeelsfractie, de Wetenschapsfractie, Lijst Calimero, de One Man Gang en de Democratische Academie Groningen. Hij noemt de 669.000 euro over drie jaar ´relatief gering´ en wijt dit met name aan ´de complexe situatie´. In zijn ogen is er dan ook geen reden om te spreken van laakbaar handelen.

Wij zijn van mening dat het continu negeren van het luiden van de noodbel rond de urenregistratie voldoende is om te kunnen spreken van laakbaar handelen en onbehoorlijk bestuur.

Bovendien gaat het onderzoek van de commissie Klaassen niet in op de meest relevante vraag. In 2015 werd urenregistratiesysteem IQBS gebruikt, waarin medewerkers uren konden declareren. Vervolgens is overgestapt naar het toewijzen van uren in 2016 en 2017. Ecorys concludeerde dat dit dé reden is dat er veel te weinig uren zijn gedeclareerd. Een diepgravend onderzoek naar de reden van het overstappen is echter niet uitgevoerd. Er is voldoende aanleiding te vermoeden dat dit moedwillig is gebeurd om de kosten terug te dringen.

Het gevonden bedrag van 669.000 euro is in onze ogen ook niet ´relatief gering´, maar ´ontzettend veel´. Zeker gezien de RUG tot op de dag van vandaag heeft aangegeven dat zij volgens de regels heeft gehandeld.

Die regels waren simpel: er mocht geen cent belastinggeld naar de voorbereidingskosten voor Yantai. Dat grote fouten gemaakt zijn komt omdat het simpelweg ´complex´ zou zijn, is dan ook een misser van de heer Klaassen. Opmerkelijk is dan ook dat Klaassen de oplossing van dit probleem zelf aandraagt: een integraal urenregistratiesysteem. Terwijl na het eerste voorbereidingsjaar van Yantai daar juist vanaf is gestapt!

Een volledige versie van ons gedeelde statement met Lijst Calimero en de One Man Gang, ondersteund door de gehele personeelsgeleding van de Universiteitsraad, is hier te lezen.

Het rapport is hier terug te vinden.