Over DAG

De Democratische Academie Groningen is een kritische studentenbeweging die zich inzet voor verregaande democratisering van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens DAG behoort de universiteit een gezamenlijk kennisproject te zijn, dat kritische burgers voortbrengt en een gezonde democratie waarborgt. Op het moment is aan de RUG echter sprake van rendementsgericht en bedrijfsmatig bestuur en beleid. Als gevolg daarvan verschraalt onderwijs, neemt onderzoeksvrijheid af en komt de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid die een academische gemeenschap heeft in het geding. Om het tij te keren moet volgens DAG in de eerste plaats iets gedaan worden aan het schrijnende gebrek aan serieuze inspraak van studenten en wetenschappers. Verregaande democratisering en decentralisering zijn daarom onze kernidealen.

Oprichting

Het idee voor de oprichting van de Democratische Academie Groningen ontstond op 16 maart 2017. De dag ervoor vond een door Groningse filosofiestudenten georganiseerd symposium plaats, waarin de inhoudelijke vernauwing van hun eigen vakgebied aan de kaak werd gesteld. De conclusie dat de problemen binnen de filosofie niet uniek zijn, maar veroorzaakt worden door fundamentele problemen die alle wetenschap raken, motiveerde een grote groep studenten om in actie te komen.

Vanuit alle faculteiten van de RUG meldden zich vervolgens studenten die de problemen herkenden en wilden strijden voor hun idealen. Veel van de idealen van DAG zijn ook eerder op andere plaatsen en tijden verdedigd, maar in de recente geschiedenis was er in Groningen nooit zo’n grote en eensgezinde groep studenten die deze kritiek wilde omzetten in daden. Een gedetailleerder overzicht van de problematiek waar DAG tegen strijdt is te vinden in ons partijprogramma.

Doelen

Het voornaamste doel van de Democratische Academie Groningen is het opgang brengen van een brede discussie onder studenten. Een deel van de beweging stelt zich daarnaast verkiesbaar voor de jaarlijkse verkiezingen voor de Universiteitsraad. De gewonnen zetels in de Universiteitsraad zullen een nuttig middel zijn om het geluid van de beweging te verspreiden, bestuurders en beleid écht kritisch te toetsen en waar mogelijk aandringen tot democratisering en decentralisering van de Rijksuniversiteit Groningen.

Contact

Heeft u vragen voor of over DAG? Stuurt u dan een e-mail naar info@democratischeacademie.com of naar democratischeacademie@gmail.com. Voor specifieke vragen kunt u per telefoon of e-mail contact opnemen met de volgende personen:

DAG Voorzitter
mail: democratischeacademie@gmail.com

Teun Schoutens
+31613010378

U-raad Fractie
mail: democratischeacademie@gmail.com

Manuel Reyes
+31647626893

Nieuws