NRC presenteert: De overspannen universiteit

Een aanklacht tegen rendementsdenken in het wetenschappelijk onderwijs.

Nederlandse universiteiten presteren goed in de wetenschap en ook buitenlandse studenten komen hier graag. Toch groeit het overheidsbudget niet mee met het aantal studenten. Universitair docenten gaan gebukt onder een zware werkdruk en belangrijke bèta-opleidingen hebben studentenstops. Moet het overheidsbudget omhoog of moet het aantal studenten worden beperkt? Is er wel zoveel controle nodig op het hoger onderwijs? Moet alles in het Engels? NRC zoekt naar antwoorden met experts en publiek.

Universitair docent Eelco Runia schreef over zijn vrijwillige ontslag van de Rijksuniversiteit van Groningen. Zijn aanklacht tegen de deprofessionalisering als gevolg van rendementsdenken en controlebureaucratie vond veel weerklank onder zijn voormalige collega’s en studenten.

Met in dit programma onder anderen:
– Eelco Runia: Historicus.
– Louise O. Fresco: Voorzitter Raad van Bestuur Wageningen U&R en schrijfster.
– Maarten Huygen: Onderwijsredacteur NRC.
– Rens Bod: Hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam.
– Rhea van der Dong: Voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).
– Tariq Swebaransingh: Voorzitter Landelijke Studentenvakbond (LSVb).
– Pieter Duisenberg: Voorzitter Vereniging van Universiteiten (VSNU).

De moderator van dit programma is: Monique Snoeijen (Chef Opinie NRC).

Dit programma is gratis. Meer info en reserveren: https://dezwijger.nl/programma/de-overspannen-universiteit