Nieuwsbrief Februari

Beste Kameraden,

In deze nieuwsbrief vind je de updates van de beweging voor januari en februari! Verder staat in de rechterkolom een overzicht van alle evenementen die op onze agenda staan voor de komende weken. Lijkt het je interessant om artikelen, opiniestukken of updates van de werkgroepen en de fracties te lezen, ga dan naar de DAG website! Op de website kan je je ook aanmelden voor een werkgroep en zelf bijdragen!

Citaat van de maand:
Een onderzoek dat gepubliceerd is in ‘Educational Review‘ laat zien wat voor gevolgen docenten uit Engeland en Wales ervaren door het toenemende managerialisme. “De Docenten lieten weten last te hebben van toegenomen stress- en angstklachten als gevolg van constante en complexe veranderingen in onderwijsbeleid, doelgerichte prestatiedruk, gebrek aan steun van leidinggevenden en een zware werkdruk. Ze spraken van desillusie, verlies van zelfvertrouwen en het gevoel veel te falen. Dit leidde voor sommigen tot een vervroegd pensioen en in een enkel geval zelfs tot een poging tot zelfmoord vanwege de hoge werkdruk.”  

DAG Arts
Ben jij de dappere revolutionair die niet bang is Letteren te verdedigen in de constante belangenconflicten tussen onze faculteit en het CvB en het ministerie van OCW? Meld je dan nu aan om de nieuwe Decaan van de Letterenfaculteit te worden en we zullen je steunen in deze strijd!

Behalve dat we dat niet kunnen. Het faculteitsbestuur heeft namelijk, ondanks het unanieme verzoek van de democratisch verkozen raad, besloten dat er geen studenten mogen plaatsnemen in de Benoemings-Advies Commissie die de opvolger van Gerry Wakker (de huidige decaan) selecteert. Hoewel DAG heeft aangetoond dat er in beleids- en regelgevingsdocumenten geen redenen te vinden zijn voor dit besluit, is het gewoonte-argument helaas doorslaggevend geweest: “er zitten nooit studenten in deze commissie“. Nog maar weer een argument om de decaan gewoon te verkiezen!

Universiteitsraad
Sinds de laatste nieuwsbrief zijn er twee universiteitsraadsvergaderingen geweest: één in december en één in januari. In december hebben we weten te voorkomen dat er meer geld uitgegeven zou worden aan projectteams die bezig zijn met Yantai en hebben we de bezuinigingen op het budget van de Universiteitskrant weten te verkleinen. In januari zijn meerdere onderwijsgelateerde onderwerpen en een mogelijke reorganisatie besproken. Wil je meer lezen? Check onze website voor updates!

Werkgroep: Onderwijs&Onderzoek
Na een paar maanden pauze, is er nieuw leven geblazen in de werkgroep Onderwijs&Onderzoek! De werkgroep komt nu elke twee weken samen op dinsdag van 17:00-19:00 (met eventueel avondeten in de kantine van het Academiegebouw). Het belangrijkste onderwerp dat de komende tijd onderzocht gaat worden is het “excellentieonderwijs”, zoals we dat aan de RUG hebben in de vorm van het Honours College en het University College. Wil jij meepraten over dit thema of andere thema’s gerelateerd aan onderwijs en onderzoek? Neem contact op met Bram Omvlee (0621430215)!

DAG Drinks
De eerste DAG borrel van 2019 zal plaatsvinden op 21 februari in onze oude vertrouwde Brouwerij Martinus! Kom langs en praat mee over het vervolg van de revolutie! Klik hier voor het Facebookevenement.

Climate March in Amsterdam
Op 10 maart vindt in Amsterdam de grootste klimaatmars plaats die ooit in Nederland is georganiseerd. DAG zal aanwezig zijn bij dit protest om samen met iedereen die erbij is namens iedereen die er niet bij kan zijn serieuze klimaatmaatregelen te eisen van de politiek. Als je gezelschap zoekt om samen mee naar Amsterdam te reizen, schroom niet om je bij ons aan te sluiten!  

Nationale actieweek voor het onderwijs, staking en protest in Den Haag
Het verzet tegen het uitermate bedreigende overheidsbeleid op onderwijs neemt toe. Vanuit alle verschillende onderwijssectoren wordt gezamenlijk opgetrokken en solidair gestreden. Van 11 tot 15 maart wordt de Nationale Actieweek voor het onderwijs georganiseerd, die op 15 maart eindigt in een landelijke stakingsdag  en een protest in Den Haag, waar het ministerie van OCW zit.

Gerelateerd aan deze acties is ook deze petitie! DAG zal helpen met het organiseren van acties in Groningen. Wil jij ons hierbij helpen? Vul dan dit formulier in. Ook kun je met ons meereizen naar Den Haag. Houd onze Facebookpagina in de gaten!

Oproep aan personeelsleden!
DAG kijkt met toenemende bezorgheid naar de werkomstandigheden aan de RUG. Daarom zouden we graag een interfacultaire bijeenkomst organiseren, waar personeelsleden ervaringen vanuit hun afdelingen kunnen delen. Ben of ken jij iemand die interesse zou hebben in een dergelijke bijeenkomst? Laat het ons weten en help op die manier mee met het organiseren van dit evenement!