Idealen

DAG staat voor verregaande democratisering van de RUG waarbij bestuurders te allen tijde verantwoording af moeten leggen aan de academische gemeenschap.

Lees meer

De financiering van de universiteit moet grondig worden herzien: de geldstromen worden te veel gestuurd door derden die inhoudelijk geen oog hebben voor de universiteit.

LEES MEER

Bedrijfsmatig beleid en bestuur is onverenigbaar met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de RUG. Een universiteit behoort een gemeenschappelijk kennisproject te zijn.

LEES MEER

DAG wil dat kwalitatieve, inhoudelijke waarden centraal komen te staan. We moeten af van het inhoudsloze en kwantiteitsgerichte beoordelingsysteem dat onderzoekers verstrikt, studenten tekort doet en onderwijs verschraalt.

LEES MEER