De Werkgroep

De werkgroep houdt zich onder andere bezig met de rol die de universiteit binnen de Nederlandse samenleving vervult. De doorwerking van het democratisch tekort op universiteitsbeleid staat hierbij centraal. Aangestelde bestuurders zien de Universiteit te vaak als bedrijf, en dienen een economisch belang in plaats van handelen uit een breder maatschappelijk oogpunt. Het bestaande beleid beïnvloedt studenten en stafleden direct door bijvoorbeeld (het verliezen van) het bestaansrecht van kleinschalige opleidingen, het “excellentie”-label dat opleidingen kunnen krijgen, of de manier waarop onderzoek gefinancierd wordt. De werkgroep onderzoekt hoe hier verandering in kan komen door onder andere te kijken naar de invloed van studentassessoren en medezeggenschapsraden binnen de universiteit. Ook de individuele student en academische stafleden moeten door vergaande transparantie van informatie in staat worden gesteld inzicht te krijgen in de beweegredenen achter gevoerd beleid.

We hebben open gesprekken om artikelen, onderzoek en nieuwe ideeën te bespreken waarvoor we iedereen uitnodigen die wil bijdragen of simpelweg meer informatie wil weten over deze onderwerpen. Samen organiseren we ook evenementen die een groter begrip bij onszelf en de academische gemeenschap creëren. Wil je deelnemen aan de discussie? Kom een keer langs bij een evenement of meld je aan voor de werkgroep!