DAG Letteren

In het begin van 2018, hadden een paar studenten aan de Faculteit der Letteren een idee: De DAG-vertegenwoordigers hadden enkele successen geboekt in de Universiteitsraad door druk uit te oefenen op het College van Bestuur, zou dit wellicht ook kunnen worden bewerkstelligd in de Faculteitsraad van Letteren?

Zo werd DAG Arts gevormd en een lijst van studenten werd opgesteld voor de verkiezingen van 2018. Het succes was overweldigend! Voor het academische jaar van 2018-19, vier van de negen studenten zetels in de Raad gingen naar DAG. De vier vertegenwoordigers waren: Anke van Dijk, Bart Hekkema, Hidde Luchtenbelt en Minja Sillanpaä. Voor het academische jaar van 2019-20, drie studenten zijn verkozen om DAG te vertegenwoordigen in de Faculteitsraad. De drie vertegenwoordigers dit jaar zijn Hidde Luchtenbelt, Mehran Abdollahi en Betsy van Drie.

DAG Arts begon aan de Raad met de hoop dat de besluitvorming aan de faculteit van binnenuit kon worden beïnvloed. Het kostte echter niet veel tijd voordat het duidelijk werd dat de Raad een beperkte mandaat heeft in het huidige systeem. De studenten en personeel fracties worden vooral gevraagd “hun gevoelens te uiten” over de agendapunten die zijn voorgeschreven door het Faculteitsbestuur. De vertegenwoordigers kunnen memo’s schrijven over onderwerpen die hen aangaan en door hen worden gezien als belangrijk, maar het Bestuur is in geen enkele situatie verplicht te handelen naar de verzoeken van de Raad.

Doordat het steeds duidelijker werd dat alleen indirect de “politiek” in de Raad kon worden beïnvloed, is de fractie zich voornamelijk gaan richten op de vraag hoe het bewustzijn van het gebrek aan democratie in de besluitvorming aan onze Faculteit kan worden vergroot. Het brandpunt voor de fractie is daarvoor de noodzaak dat het Bestuur de transparantie vergroot en meer informatie verschaft omtrent de werking van de Faculteit onder studenten en personeel.

Heb je vragen of ideeën voor de fractie en wil je meehelpen aan onze strijd tegen de neoliberale universiteit? Wij zijn te bereiken via: democratischeacademie@gmail.com.