Brainstorm: “De toekomst van de universiteit”

Samen met ReThink RUG organiseert DAG op 1 februari een brainstorm over de staat van de Nederlandse universiteit in het algemeen en de RUG in het bijzonder. U bent van harte uitgenodigd.


Als de universiteit een instituut is dat de wereld kritisch onder de loep hoort te nemen, dan draagt ze ook een verantwoordelijkheid kritisch te zijn op zichzelf. Dat vindt de groep docenten die zich drie jaar geleden verenigden onder de naam ReThink RUG ook. De oprichting van ReThink hing samen met de Maagdenhuisbezetting die destijds bezig was in Amsterdam. Amsterdamse studenten en docenten besloten naar aanleiding van de zoveelste bezuinigingsronde aan hun geesteswetenschappelijke faculteit het bestuursgebouw in handen te nemen. De bezetting groeide uit tot een iconisch protest tegen neoliberaal beleid, commercialisering van onderwijs en het beruchte ‘rendementsdenken’.

ReThink deelde veel van de kritiek van de Amsterdamse bezetters en schreven daarom een open brief aan het college van bestuur van de RUG, welke ondertekend werd door tientallen docenten en stafleden. In de brief beklaagden ze de toenemende werkdruk, de verstrikkende kwantitatieve evaluaties, het gebrek aan serieuze inspraak over beleid en meer in het algemeen de commercialisering van de Rijksuniversiteit Groningen. Die brief deed destijds veel stof opwaaien, maar drie jaar later lijkt er weinig veranderd aan de RUG.

Hoog tijd om weer eens de inventaris op te maken dus. Daarom organiseren DAG en ReThink een open brainstorm over de staat van de Nederlandse universiteit in het algemeen en de RUG in het bijzonder. Hoewel de vergadering al gepland stond voordat de kritische open brief van geschiedenisdocent Eelco Runia gepubliceerd was is biedt ook de daarin aangekaarte problematiek stof tot nadenken. De ontmoeting is een constructieve poging docenten en studenten samen te krijgen en aan oplossingen te werken. Daarom is elke student en docent van harte welkom om zijn/haar zorgen uit te spreken en mee te praten over oplossingen en de toekomst van de universiteit.

DAG en ReThink hebben geen officieel samenwerkingsverband, maar delen bepaalde idealen en de wens tot gezonde en open discussie en zelfkritiek.

De open vergadering vindt plaats op 1 februari van 10:00 tot 12:00, zaal 1313.0309