Een marathonvergadering over studentencultuur, huisvesting en vooral Yantai. In een bomvolle vergaderzaal debatteerden we met het College van Bestuur over de nieuwe aanvraag voor een campus in Yantai. Het is, kort gezegd, een gedrocht. En gelukkig heeft de rest van de universiteitsraad dat ook begrepen.

540 pagina’s telt de voorlopige aanvraag voor de branch campus in Yantai. Een boel werk dus maar gelukkig kregen we in onze voorbereiding hulp van een aantal geïnteresseerde DAG’ers: dank daarvoor! Voor een uitwerking van onze kritiek verwijzen we jullie naar onze woordvoeringen. Hier willen we graag de aandacht richten op twee grote wijzigingen die in de vergadering boven kwamen drijven.

De eerste is dat er, door een verandering in de Chinese wet, tóch een partijsecretaris gaat komen op UGY. En nee, het wordt niet iemand in een klein kantoortje in een hoekje van de campus, het wordt de directeur. Belangrijk en verontrustend nieuws: Poppema heeft twee jaar lang gesteld dat het goed zou zitten met academische vrijheid op de campus omdat er geen partijsecretaris zou zijn. Dus niet. Naast de enorme consequenties die dit gaat hebben op het academische klimaat in Yantai zegt het ook veel over samenwerken met de Chinese overheid. Wat zijn afspraken nog waard wanneer er stelselmatig wetten gemaakt worden die deze afspraken nietig verklaren? Veelzeggend is ook dat Poppema niets wist van de aanpassingen totdat hij dit krantenartikel las en toen maar eens belde met zijn contacten in China.

Het tweede dat onze verbazing wekte is het feit dat er geen uitstroom van studenten zal zijn in Yantai. In China is het goed gebruik dat wanneer je een student toelaat tot een opleiding, je eigenlijk een contract aangaat dat je haar drie jaar later met een diploma weer laat gaan. Het is dus eigenlijk niet mogelijk om een student te laten zakken wanneer zij haar vakken niet haalt. Neem 36,000 euro mee en je kunt in Yantai een RUG diploma kopen! Poppema was het niet eens met het idee dat je dus een RUG diploma kunt kopen. Volgens hem zal het mogelijk worden om studenten die slechter presteren geen RUG diploma te verlenen maar alleen een diploma van Yantai. Als dit al mogelijk is, volgen er twee problemen. 1: studenten betalen wél 12,000 euro collegegeld maar krijgen uiteindelijk een diploma die je voor veel minder collegegeld ook elders in China had kunnen behalen. Boze studenten dus gegarandeerd. 2: De ‘goede’ en ‘minder goede’ studenten zullen volgens Poppema in dezelfde klassen blijven zitten. Dit is een groot probleem omdat het juist de bedoeling is dat het onderwijs in Yantai draait om de input van studenten: active learning, learning communities en flipped classroom wordt in Yantai enorm belangrijk. Uitstroom van studenten garandeert een minimum kwaliteit van onderwijs maar hier zal het onderwijs dus mede vormgegeven worden door studenten die het niveau niet aankunnen.

Één ding is duidelijk: er moet nog veel aan de aanvraag gesleuteld worden. De stemming over Yantai staat gepland voor 14 december maar de kans is groot dat die datum niet gehaald wordt. Dan wordt er pas op 1 februari over de definitieve aanvraag gestemd. We houden jullie op de hoogte.

Na Yantai was er nog kort de tijd om het te hebben over andere zaken. Voor de derde keer hebben we gesproken over huisvesting van buitenlandse studenten. We hebben helaas moeten constateren dat de RUG nog steeds weigert om verantwoordelijkheid te nemen voor de huisvesting van internationale studenten. In de raad bespraken we de plannen van de RUG om een situatie zoals afgelopen zomer, studenten op straat en in tenten, aankomende zomer te voorkomen. De RUG stelt echter één duidelijke grens: het mag geen cent kosten. Dit blijkt funest te zijn voor een echte oplossing. We lezen dat de SSH aankomende zomer niet méér, maar minder (175) studentenkamers beschikbaar heeft voor buitenlandse studenten. De RUG weigert nog steeds leegstandsgaranties af te geven aan huisvestingscorporaties zodat zij zullen gaan bouwen. Daarnaast weigert het RUG bestuur om tot die tijd de marketingbudgetten wat terug te schroeven en internationale studenten goed te informeren over de onmogelijkheid om kamers te vinden op de private huurmarkt. We zullen het bij de begrotingsbehandeling van volgende maand weer bespreken.


Wil je de volledige woordvoeringen van Jasper en Tim
in de universiteitsraadvergadering van 19 Oktober lezen?
Download ze hier.

08.01 194 a Studentenhuisvesting
WOORDVOERING 05.186 Conceptaanvraag Transnationale educatie extra vragen
WOORDVOERING 08.1 State of Affairs Accomodation International Students
WOORDVOERING-DAG-Yantai-23-11-2017